You need JavaScript enabled to view this video.

你問我愛你有多深 我愛你有幾分
我的情也真 我的愛也真
月亮代表我的心

你問我愛你有多深 我愛你有幾分
我的情不移 我的愛不變
月亮代表我的心

*輕輕的一個吻 已經打動我的心
深深的一段情 叫我思念到如今

*你問我愛你有多深 我愛你有幾分
你去想一想 你去看一看
月亮代表我的心

你去想一想 你去看一看
月亮代表我的心