You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

作詞:林垂立
作曲:林垂立
演唱:小鳳鳳 台語

火車已經到車站 阮的心頭漸漸重
看人歡喜來接親人 阮是傷心來相送
無情的喇叭聲音 聲聲彈
月台邊依依難捨 心所愛的人
火車已經過車站 阮的眼眶已經紅
車窗內心愛的人 只有期待夜夜夢