You need JavaScript enabled to view this video.

作詞:陳百潭
作曲:陳百潭
演唱:葉啟田 台語

一時失志不免怨嘆 一時落魄不免膽寒
那通失去希望 每日醉茫茫 無魂有體親像稻草人
人生可比是海上的波浪 有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天註定 七分靠打拼 愛拼才會贏

一時失志不免怨嘆 一時落魄不免膽寒
那通失去希望 每日醉茫茫 無魂有體親像稻草人
人生可比是海上的波浪 有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天註定 七分靠打拼 愛拼才會贏

人生可比是海上的波浪 有時起有時落
好運歹運總嘛要照起工來行
三分天註定 七分靠打拼 愛拼才會贏