You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

青青河邊草 - 高勝美
作詞:瓊瑤 作曲:

野火燒不盡風雨吹不倒
青青河邊草綿綿到海角
海角路不盡相思情未了
青青河邊草悠悠天不老
野火燒不盡風雨吹不倒
青青河邊草綿綿到海角
海角路不盡相思情未了
無論春夏與秋冬
一樣青翠一樣好
無諭南北與西東

但願相隨到終老
青青河邊草悠悠天不老
野火燒不盡風雨吹不倒
青青河邊草綿綿到海角
海角路不盡相思情未了
青青河邊草悠悠天不老
野火燒不盡風雨吹不倒
青青河邊草綿綿到海角
海角路不盡相思情未了