You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

作詞:朱天文 作曲:陳志遠 演唱:楊林

悠悠尼羅河 輕輕底召喚
我歲月塵埋的記憶 是千年不醒的睡蓮

靜靜的纏綿 緩緩的繾綣
你黃金一樣的容顏 是我們三生的約定

啊 時間的河流 可否為我停止
我在浩瀚時空 只為找尋一句愛情

尼羅河女兒 情緣在河底 古老的天空傳來一聲歎息
尼羅河女兒 情緣在河底 星星與人 相遇要億萬年

啊 時間的河流 可否為我停止
我在浩瀚時空 只為找尋一句愛情