You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

作詞:曹磊
作曲:林垂立
演唱:曹磊 國語

火車已經進車站
我的心裡湧悲傷
汽笛聲音已漸漸響
心愛的人要分散
離別的傷心淚水滴落下
站台邊片片離愁湧入我心上 火車已經離家鄉
我的眼淚在流淌
把你牽掛在心腸
只有夢裡再相望

火車已經進車站
我的心裡湧悲傷
汽笛聲已漸漸響 心愛的人要分散
離別的傷心淚水滴落下
站台邊片片離愁湧入我心上
火車已經離家鄉
我的眼淚在流淌
把你牽掛在心腸
只有夢裡再相望