You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
作詞:陳輝雄 作曲:陳輝雄 演唱:施孝榮

啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦
啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦
細雨微潤著沙城 輕輕將年少滴落
回首凝視著沙河 慢慢將眼淚擦乾

啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦
啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦
沙城傾圮的石堆 磊磊將街道阻塞
沙河潺潺的水流 聲聲向歸人呼喚

歸去我要 歸去我要
回到我的沙城 沙河將再裊繞
沙河將再裊繞 沙河將再裊繞 沙河將再裊繞

啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦
啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦...